kalbin birinci rengi

Çünkü biz, O'nu gördüğümüzde kalbimiz aşkla ve "gören oldu mu?" korkusuyla çarptı.

kalbin ikinci rengi

Çünkü diğer çocuklar kelebek yakalarken, biz hayatta kalmaya çalışıyorduk.

kalbin üçüncü rengi

Çünkü biz bile sonunda, bir şekilde affetmeyi başarıyoruz. Biz, her rengiz.

1 doktorun sizli defteri

Çünkü doktor olduğu halde doktora en çok ihtiyaç duyan da biz olacağız.

1 aktivistin bizli defteri

Çünkü biz henüz çocukken, mumlara üfledik ve savaşmayı öğrendik.

HIV-AIDS Rehberi

Peki AIDS diyince neden hepimizin aklına eşcinseller geliyor? 

HIV Tarihi: Nasıl başladı?


HIV kökenini Afrika'daki, Sub-Saharan (Sahra Çölü) çevresindeki insan olmayan primatlardan (goril, şempanze vs...) alan bir virüstür. HIV'in bu hayvanlardan insanlara transferi 19.yy'ın sonları ve 20.yy'ın başları civarında olmuştur.
Primat nedir?
İri beyinli yüksek memelilerdir. Yani bu dünyadaki en zeki canlılar. İnsanlar primatlara dahil edilir.

Goril, şempanze, maymun vs. primat çeşitleridir. İnsan olmayan primat dediğimizde aklımıza goril, şempanze, maymun vs. gelmelidir.
HIV, tek bir virüs değildir. Çeşitleri vardır.
HIV'in 2 çeşidi insanları etkiler. HIV-1 ve HIV-2.

HIV-1, daha kuvvetli ve saldırgan bir formdur, çok daha kolay bir şekilde transfer olur ve dünyadaki HIV enfeksiyonlarının büyük çoğunluğunun da kaynağıdır.

HIV-1'in evrensel olan türü, Orta Afrika'da bulunan bir şempanze türünden keşfedilen bir virüsle oldukça yakın ilişki göstermektedir. HIV-2 daha zor transfer edilir ve çoğunlukla Batı Afrika'da, ilkel maymunlarda (mangabey) görülen, yakın ilişkide olduğu bir virüs ile kısıtlanmıştır durumdadır.


Birçok araştırmacı HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü)'in, SIV (Maymun Bağışıklık Yetmezlik Virüsü)'den bir mutasyonla türediği ve SIV ya da HIV'in bir noktada insan olmayan primatlardan insanlara geçtiği konusunda hemfikirdir.


Geçmişteki insanlardan alınan ve saklanan örneklerdeki HIV-1'in DNA dizelerine bakılarak, ortalama mutasyon süresi tespit edilmiş ve HIV-1'in 1800'lerin sonu, 1900'lerin başında insan olmayan primatlardan insanlara geçtiği hesaplanmıştır, ki bu zaman aralığı ekvotoral Afrika'daki hızlı bir kentleşme ve kolonileşme sürecine denk gelmektedir. Araştırmacılar tarafından hesaplanan ortalama tarihler benzer aralıklarda olsa da, virüsün kesin olarak hayvanlardan insanlara hangi tarihte geçtiği bilinmemektedir.

HIV-1'in bugün dünyada pandemik olarak görülen (en yaygın) grubu M'dir. (Main kelimesinden gelir. "Ana tür" anlamındadır.) Grup M ve nadir bulunan Grup N, kesin olarak Cameroon'dan yaşayan şempanzelerdeki SIVcpz'den türemiştir.


Bir başka nadir grup olan Grup P ise Cameroon'daki SIVgor zincirlerinden türemiştir.

Son olarak, virüsün atası HIV-1 Grup O, Sangha Nehri'ne yakın Cameroon yağmır ormanlarından kollekte edilen SIVcpz'ye oldukça yakındır. Bu nedenle bu bölge, virüsün primatlardan insanlara ilk transfer olduğu bölge olarak kabul edilse de, sonraki araştırmalar ilk transferin olduğu yerin Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa şehri olabileceğini de göstermektedir.


Birkaç vahşi siyah mangabey maymunundan kollekte edilen SIV zincirleri ile HIV-2 karşılaştırılması yapıldıktan sonra, HIV-2'nin insanlarda kayda değer şekilde yayılan A ve B gruplarının SIVmm'ye oldukça benzer olduğu gözlenmiştir.


HIV-2'nin daha az yaygın olan formları da mevcuttur.
Peki HIV, İnsan Olmayan Primatlardan İnsanlara Nasıl Geçti?
Türler arası yaşanan bu geçişi açıklamak için en mantıklı teori, Doğal Transfer Teorisi'dir. (Diğer adları, "Avcılık Teorisi, Bushmeat Teorisi"). Büyük ihtimalle avcılık yapan bir insan bir ape ya da maymun tarafından ısırıldığında bu virüsü kaptığı düşünülmektedir. Hayvanın kanı ya da diğer vücut sıvılarına maruz kalınması SIV enfeksiyonu ile sonuçlanmış, ve zaman içerisinde SIV'den mutasyon yoluyla HIV türemiştir. SIV'in nasıl HIV'e dönüştüğü henüz tam olarak açıklanamasa da, virüslerin de doğal seçilim yoluyla geliştikleri bilinmektedir, ki böylece insanların T hücrelerini infekte edip burada üreyebilir duruma gelmiş olmaları muhtemeldir.


Araştırmalara göre SIV, on binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu nedenle, HIV salgınlarının neden sadece 20.yy'da patlak verildiği henüz çözülememiş bir problemdir. Virüsün tarihinin oldukça eski olduğu düşünülürse, salgın yapan HIV gruplarının tamamının aynı anda ve 20.yy'da insanlar arasında patlak vermesi de düşündürücüdür.Bu noktaya kadar, HIV'in kökeninin araştırmacılar tarafından, maymun/şempanze gibi primatlarda bulunan SIV olduğunun kabul edildiğini anlamamız gerekli.


Daha detaylı bilgiye geçmeden önce, virüsün yayılmasını ve sınıflandırma macerasını inceleyelim.

HIV'in Keşfi 

1959: David Carr


David, bir dönem donanmaya hizmet etmiş, çırak bir yayımcıydı. (İngiltere). 1959'da, bağışıklık sisteminin çökmesine bağlı olarak zatürreden hayatını kaybetti. Doktorlar ölümünün nedenini o kadar merak etti ki, David'in 50 adet örneğini inceleme için laboratuarda sakladılar. 1990'da, bu dokuların HIV pozitif olduğu tespit edildi. (Daha sonraları bu dokular üzerinde yapılan testlerle ilgili bir karmaşa ortaya çıktı, ve bu hastanın HIV taşıdığı kesinleşemedi. Olayı daha detaylı olarak araştırabilirsiniz.)


1959: Kongolu Adam


Belgelenen en erken HIV-1 enfeksiyonlarından biri, 1959'da Belçika Kongosu'ndan bir adamdan alınan kan örneğinde tespit edildi. Ancak bu adamın AIDS geliştirip geliştirmediği ve ölümünün AIDS yüzünden olup olmadığı bilinmemektedir.

1960: Kongolu Kadın


1960'da Belçika Kongosu'ndan bir kadından alınan biyopsi örneğinde HIV-1 enfeksiyonu tespit edilmiştir.

1969: Robert Rayford


1969'da 15 yaşında bir Afrikan-Amerikan genci Sarkoma (bağ dokusu kanseri) nedeniyle hayatını kaybetti. 1987'de kan örneğinde HIV-1'e benzeyen bir virüs tespit edildi. Hasta doktorlarla seksüel geçmişini paylaşmamış olsa da, doktorlar o dönemde Robert'in fahişelik yaptığından şüphelenmişlerdi.

1969: Arvid Noe

1976'da Norveçli bir denizci, karısı ve 9 yaşındaki kızı AIDS'ten hayatlarını kaybettiler. Denizci, ilk semptomlarını 1969'da göstermeye başlamıştı, ki bundan sekiz sene önce Batı Afrika kolonilerine taşımacılık yaparak onlarla zaman geçirmişti. Afrika'ya ilk seyahati sırasında geçirdiği bir Gonorrhea enfeksiyonu, bu adamın o zamanlarda seksüel açıdan aktif olduğunu göstermektedir. 1988'de adam ve karısından alınan örnekler test edildiğinde, HIV-1 içerdikleri bulundu.


Virüsün Batı Yarım Küre'ye Yayılması:


HIV1'in Amerika'ya 1960-70'ler sırasında Haiti'den, Haiti'ye ise Orta Afrika'dan geldiği düşünülmektedir. Şu andaki oy birliğine göre, HIV'in Haiti'ye zamanında Kongo Cumhuriyeti'nde bulunmuş insan/insanlardan geldiği düşünülmektedir.

Kanadalı Hostes Teorisi: Gaetan Dugas ismindeki bir Kanadalı uçuş görevlisi Dr. Darrow'un erken çalışmalarında "Hasta 0" ismiyle anılıyordu. Bu etiket yüzünden birçok insan AIDS'i Amerika'ya getiren kişinin Dugas olduğuna inanmıştı, ki bunda Dugas hakkında yazılan bir kitap ve bu kitaptan uyarlanan filmin de büyük katkısı vardı. Halbuki bu doğru değildir. Dugas'a Hasta 0 olarak hitap edilmesinin nedeni, 1983'te HIV ile enfekte olmuş 248 kişiden 40'nın ya Dugas ile ya da Dugas'ın ilişkide bulunduğu bir başka kişi ile ilişkiye girdiklerini söylemelerinden dolayıdır.


1981 SALGINI: AIDS salgını resmi olarak 5 Haziran 1981'de, Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin bir yayınında, Pneumocystis pneumonia'nın (PCP) alışılmadık kümelerinin Los Angeles'ta beş homoseksüel erkekte rapor edilmesiyle başladı. Sonraki 18 ayda, rapor edilen (daha sağlıklı erkeklerde de) PCP vakaları ile karşılaşıldı. PCP ile birlikte immün sistemin zayıflamasından yararlanan diğer hastalıklar da rapor ediliyordu.

1982 Haziran'da, Güney Kaliforniya'daki gay erkeklerin oluşturduğu vakalardan gelen raporlar, seksüel olarak transfer edilen bir bulaşıcı ajanın bunun nedeni olabileceğini önermiştir. Bu hastalığa da GRID, yani "Gay-Related Immune Deficiency" olarak isim verilmiştir. (GRID = Gaylerden Kaynaklanan Bağışıklık Yetmezlik Sendromu).

Sağlık otoriteleri kısa bir süre sonra bu sendromla tanımlanan insanların yaklaşık yarısının homoseksüel erkekler olmadığını fark etti. Oppurtunistik enfeksiyonların hemofililer, heteroseksüel damardan uyuşturucu bağımlıları, Haitili göçmenlerde de görüldüğünün fark edilmesi bazı araştırmacıların buna "4H" hastalığı demesine yol açtı.

1982'de hastalığın adı AIDS olarak değiştirildi.


Görüldüğü üzere, bu hastaların tamamı bağışıklık sistemlerinin çökmeleri nedeniyle hayatlarını kaybetmekteydi. Bu nedenle hastalığa "Bağışıklık Yetmezlik Sendromu" denilmektedir.


1980'lere kadar bu hastalığa neden olan virüse HIV denmemiştir. Araştırmacılar AIDS'e neden olduklarına inandıkları virüsleri izole etmilşlerdir.


1983, 1984, 1985'te yapılan çalışmalardan bazılarında AIDS'in nedeni olabilecek bir virüs bulunduğu şeklinde çalışmalar rapor edildi. Bu süreç içerisinde virüs tespit edildi, LAV ve HTLV-III olarak adlandırıldı  ve 1986'da ismi "HIV" olarak belirlenerek, diğer isimlerin tamamı iptal edildi.


Dr. Montaigner 1983'te AIDS'in kaynağı olabilecek bir retrovirüs rapor etti (Fransa Pastör Enstitüsü), Gallo ise 1984'te bu virüsü onayladı fakat ismini değiştirdi. Montaigner ve bir meslektaşı 2008 Nobel Ödülü'nü paylaşırken Gallo dışarıda kaldı. Montaigner'ın mı Gallo'nun mu ödülü daha çok hak ettiği uzun süre bir tartışma konusu olmuştur. 1985'te bu iki bilim adamının buldukları virüsün aynı kaynağa ait olduğu onaylanmıştır.

Yukarıda, "Peki AIDS diyince neden hepimizin aklına eşcinseller geliyor?" şeklinde bir soru sormuştum. Aşağıdaki paragrafı tekrar okumalısın.


1982 Haziran'da, Güney Kaliforniya'daki gay erkeklerin oluşturduğu vakalardan gelen raporlar, seksüel olarak transfer edilen bir bulaşıcı ajanın bunun nedeni olabileceğini önermiştir. Bu hastalığa da GRID, yani "Gay-Related Immune Deficiency" olarak isim verilmiştir. (GRID = Gaylerden Kaynaklanan Bağışıklık Yetmezlik Sendromu).


Sağlık otoriteleri kısa bir süre sonra bu sendromla tanımlanan insanların yaklaşık yarısının homoseksüel erkekler olmadığını fark etti.

Sağlık otoriteleri bu hastalığın eşcinsellere ait olmadığını fark etti... Ancak iş işten geçmişti. Bu hastalığa bir kez GRID adı verilmiş ve gayler üzerinden pis bir oyun yürütülmüştü, belki de bir hataydı... Yine de benim kişisel fikrim, hastalığın yayılmasıyla paniğe düşen toplum bu hastalığın kaynağının bulunması yönünde hükümete baskı yapınca, hükümetin de onlara işin içinden sıyrılmak için bir günah keçisi olarak gayleri vermeleridir. Bu yazı boyunca sizi hastalıkla ilgili bilgilendirmek istememden dolayı, kişisel fikirlerimi köşe yazılarıma saklamak istesem de, özellikle bu kısımda bu yorumu yapmadan geçemeyeceğim. Çünkü sağlık otoritelerin yaptığı hata (ya da yürüttükleri oyun) yüzünden bugün gayler olarak dünyaya AIDS'i getirdiğimize inanan ve bunun için cehenneme gideceğimizi düşünen yüz milyonlarca insanın arasında yaşıyoruz. Amerika'yı gay dostu ilan etmeden önce, bu hatanın sorumlusunun da Amerika olduğunu hatırlatmak da fayda görüyorum. Bu noktadan sonra herkes istediğini düşünebilir elbette.

Aşağıdaki kaynaklardan faydalanılmıştır:

http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/transmission.htm /http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=History_of_HIV/AIDS&printable=yes /http://tr.wikipedia.org/wiki/HIV

51 yorum :

 1. hem ders çalışıyor hemde bizi aydınlatıyorsun sanki (:

  YanıtlaSil
 2. biyolojik silah olarak geliştirilmeye çalışılırken ilaç firmaları ve kapitalist zihniyet tarafından insanlar üzerinde hastalık yapıp sermaye kesimleri ceplerini doldurmak için üretildi kimi kandırıyorsunuz siz.....

  YanıtlaSil
 3. Hiv testi oluyoruz combo 4. Jnerasyon ama negative neden inanmiyoruz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yalancı negatiflik olabilir. Bazen benzer antikorlar çıkabiliyor. Birkaç testle doğrulamasını yapmak zorundalar.

   Sil
  2. 4 jen testlerin 26 gunden itibaren guvenilirligi yizde 98 den fazladir. Ingiltere ve amerika da 4 nesil testleri 26 ve 29 gunden itibaren kesin sonuc kabul edilir. Yalanci negatif diye bisey yoktur. Kanser tedavisi vs goruyorsan sure 90 ve 180 gundur.yalanci pozitiflik olabilir o zaman destekleyici testler yapilir. Sindiye kadar 4 ve 6 haftadan sonra pozitiflesen 4 nesil testi gorulmemistir

   Sil
  3. 4 jen testlerin 26 gunden itibaren guvenilirligi yizde 98 den fazladir. Ingiltere ve amerika da 4 nesil testleri 26 ve 29 gunden itibaren kesin sonuc kabul edilir. Yalanci negatif diye bisey yoktur. Kanser tedavisi vs goruyorsan sure 90 ve 180 gundur.yalanci pozitiflik olabilir o zaman destekleyici testler yapilir. Sindiye kadar 4 ve 6 haftadan sonra pozitiflesen 4 nesil testi gorulmemistir

   Sil
 4. Şunun cevabı nedir bi macta adamın konusurkenki tükürüğü gözüme geldi sildim oğuşturdum ama varsa bulascak mı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tükürüğünde kan varsa bulaşabilir. Direk tükürükten bulaşmaz.

   Sil
  2. Bulasmaz. Sicrayan tukuruk cok kucuk miktar olacak icnde kan olsa bile miktar yeterli olmayacaktir. Bu sorunun cevabi hatamdaki ayger hocaya danisilarak verilmistir. Goze direk kan sicramsi ile bile gecis cok zordur.

   Sil
 5. Ben 1 Hafta Önce Eşcinsel İlişkiye Girdim Aktiftim Pasif Olan Arkadaş 30 Yaşındaydı AİDS VEYA HIV Olduğunu Sanmıyorum Benden Önce Sadece 1 Erkekle İlişkiye Girmiş Oda Uzun Zaman Önce Peki Sımdı Bana Hıv Veya Aids Bulaşırmı İkimizdede Hıv Veya Aids Yok Bunu Nasıl Anlarım Test Yaptırmama Gerek Varmı ? (condomsuz girdik ilişkiye)

  YanıtlaSil
 6. hiv virusu giren bir kiside bu ne kadat sure sonra etkisini gosterir ve kisi onu test yaptirmadan anlayabilir

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aidsin belirtisi yoktur bosa tribe girme

   Sil
 7. Selam KTOG. Ben aktif biryim. hepsini okudum ama halen bir soruda netleşemedim geçen pasif bir arkadaş (ben arkadaş diyorum) ile ilişkiye girdim şimdi şüpheliyim yani ilk defa bir pasif arkadaş ile birlikte oldum sonuç olarak o daha önce baya bir geçmişi/deneyimi var... Arkadaşım neredeyse 8 yıldır pasif.. Ama gerçekten onu müthiş derece seviyorum. Şuan hastalık kaptın deseler 3 aya çıkmazsın deseler yine onunla olurum. Bu beni ilgilendiren bir durum vs. Sadece benim HIV kapma olasılığım yüksekmidir (ilişkide kondom kullanmadım)

  YanıtlaSil
 8. Genede cocuklara hiv bulasimi tam olarak aciklanamiyor kesinlikle gul koklamak bile yeterli bulasma icin havlu ve dahi yastik sonuc olarak felecek neslin isi cok zor

  YanıtlaSil
 9. merhaba
  ben bir hayat kadınıyla ilişkiye giridim.ilişkimde prezervatif kullandım ama oral temastada bulunduk ve bunda(prezervatif kullanmadım).
  ilişkiden 27 gün sonra hıv pcr rna testi yaptırdım
  negatif çıktı
  97 gün sonrada hıv 1-2 ve p24 antijen testi yaptırdım bu da negatif çıktı sizce başka test yaptırmam gerekirmi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Suan ayni korkuyu ben yasiyorum sonuclarin ne durumda merak ettim ?

   Sil
 10. Aklıma takıldı net istediğimgibi bir cevap bulamadım başka yerlerde.Şimdi bende yoksa partnerimde de yoksa oral seks için korunmama gerek yok değil mi?. diğer sorum partnerimin daha önce anal ilişkisi olmuşsa ve test yaptırıp negatif cıktıysa bende de yoksa virus korunmasız anal ilişkiye girmem de sorun var mıdır? Kısaca iki tarafta da virus yoksa test edilmişse kondom yine de şart mı kondomsuz anal sex yapılabilir mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bende bunun cevabini ariyorum

   Sil
  2. Bende bunun cevabini ariyorum

   Sil
  3. Bende bunun cevabini ariyorum

   Sil
  4. Iki tarafta temizse tabiki gerek toktur ancak farkli hastaliklariniz varsa gecme durumu olabilir cinsel yolla bulasan hastaliklar saymakla birmez

   Sil
 11. Merhaba ben de tıp okuyorum oncelikle yazi bilgilendirici ve eglenceli olmus eline saglik. Yalniz bende biseyin uzerine vurgu yapmak istiyorum. Dedigin gibi mukozal yuzeyler bulasin olabildigi yerler ama bulasin soz konusu olmasi icin mukoza butunlugunun bozuk olmasi gerekiyo. Yani mukozal yuzeyde bir yara bulunmali( tabi bu yaranin gozle gorulemeyecek kadar kucuk olabilecegi gercegi de var). Bu yuzden oral sex ve opusmek gibi eylemler yuksek risk tasimiyo her ne kadar boyle vakalar bildirilmis olsa da. Yapilmasi gereken prezervatif kullanmayi aliskanlik ve prensip haline getirmek ve gerisi hakkinda da asiri endiselenmemek benim fikrime gore. Bunu su yuzden soyluyorum. Bazi insanlar ozellikle escinsellerin icinde bulundugu cok partnerli sex hayatina sahip olanlar hiv-aids konusunda biraz paranoyak davranabiliyolar. Hatta psikayatri dalinda hivfobi isminde bi hastalik bile tanimlandi. Ayda bir hiv combo test yaptirmaya gelen kisiler oldugunu biliyorum. Ve bu da hivin kendisi kadar olmasada pek saglikli bi durum sayilmaz. Birde yukarda bahsettigin 1981 salgini ve GRID i konu alan 2014 yapimi escinsel temali bi film var adi The Normal Hearth. Izlemeyen varsa tavsiye ederim. Ozellikle de Matt Bomer in oynadigi dusunulurse begeniceginizden eminim :D

  YanıtlaSil
 12. turk kizla birlikte oldum prezervatif kullandik fakat kiz organimi agzina aldi sunnet kisiminda bir yara gibi bisey vardi acaba kizik tukurugu ile aids vb olurmuyum kiza sorduğumda oyle bir hastalığım yok olduğunu söyledi ben telaş yaptım ve organimi agzindan biraktigi an prezervatif takip vajinal yontemle birlkte oldum iliski sonrasi organimi sampuan ile bolca yikadim penisin sunnet kisiminda ucuk gibi yara vardi fakat kiza sorduğumda herhangi hastalık yok dedi kafama çok taktım hocam ufak bi yara vardi tukurugu ile aids vb olurmuyum

  YanıtlaSil
 13. Eeee peki mukozal bölgeden mukozal bölgeye geçiş var mı doktor bey?Yani örneğin french kiss yapıyoruz kanama yok sadece tükürük akışı var...Böyle bir durumda virüs geçmiyor anladığım kadarıyla...virüsten mukozal bölgeye geçiş var doğru mu anlamışım?

  YanıtlaSil
 14. Hiv bulastirabilen sıvının miktarı önemli mi?yani çok az ya da fazla olması farkediyor mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kesinlikle onemli. Igne batmasinda bile vucuda giren bir damla civari kan olmakta fakat oran yuzde 2 lerde bulasici olmakta. Kanin icindeki virus miktarida onemli.

   Sil
  2. Kesinlikle onemli. Igne batmasinda bile vucuda giren bir damla civari kan olmakta fakat oran yuzde 2 lerde bulasici olmakta. Kanin icindeki virus miktarida onemli.

   Sil
 15. Merhaba biri soruma cevap verebilirmi lütfen ben stajer hemşireyim deney amaçlı 5 farklı kişiden 10 tüp kan içtim ve son günlerde yani 1 aydır kendimi halsiz hissediyorum çok çabuk yoruluyorum aids olabilirmiyim ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sen kendini deney olarak secmissin sonuclarina katlanmalisin ama sunu net soyleyebilirim hivin bir belirtisi yok sadece kafaya takip stres yapip bagisikliginizi zayiflatiyorsunuz buda hiv belirtileri oluyor :)) tek yontem hiv testi

   Sil
 16. Merhaba biri soruma cevap verebilirmi lütfen ben stajer hemşireyim deney amaçlı 5 farklı kişiden 10 tüp kan içtim ve son günlerde yani 1 aydır kendimi halsiz hissediyorum çok çabuk yoruluyorum aids olabilirmiyim ?

  YanıtlaSil
 17. Berat aids değilsin fakat kafadan hastasın. Ayrıca hemşirelik öğrencisi değilsin, böyle deney olmaz. Yemedik yani yazdıklarını.

  YanıtlaSil
 18. Bundan 4 sene ve iki sene önce ergenlik zamanında virüs taşımayan daha önce hiç ilişkiye girmemiş iki kişiyle aktif ilişkiye girdim ikinci ilişkim defalarca oldu virüs kendi kendini oluştururmu bana bulaşmışmıdır

  YanıtlaSil
 19. Ben bundan tam 1 hafta 1 gün önce bir travestiyle ilişkiye girdim. kondomsuz yaptık ama bolca kayganlaştırıcı kullandık. İkimizde birbirimizin içine boşalmadan ilişkiyi bitirdik. Travesti de aids kontrollü belgeler vardı ve negatifti. Ben de 3 4 yıldır aktif yapıyorum ve normalde bağışıklığım düşük. bu 1 hafta 1 günden 3 gün sonra boğazım ağrımaya başladı ve çok kısa süreli soğuk almaya bağlı ishal oldum. Şuanda da boğazım ağrıyo ama etkisi azaldı. Sizce ben AİDS olmuşmuyumdur ? Test yaptırmalımıyım? Biraz takıntılıyım hemen yaptırmak istiyorum, hangi testi yaptırmalıyım ? Sorularıma uzman birisi cevap verirse sevinirim.

  YanıtlaSil
 20. Kolumdaki 1. Dereceden bir yanik sevgilimin cinsel organina ic camasiri ustunden deydi kendisi bosalmadigini soyluyor mezi ile bir bulas olmus olabilir mi?

  YanıtlaSil
 21. Ktog soruma cevaplarsan sevinirim 18 yasin altindaki biri bundan supheleniyosa tek basina doktora gidebilir mi ?

  YanıtlaSil
 22. Ktog soruma cevaplarsan sevinirim 18 yasin altindaki biri bundan supheleniyosa tek basina doktora gidebilir mi ?

  YanıtlaSil
 23. Herkes "Bana da bulaşmış mıdır?" yazmış. Şu linkte farklı şehirler için ücretsiz ve isim gizliliği sağlanabilen AIDS testi merkezleri listelenmiş: http://aidsrehberi.com/haberler/82-aids-gonullu-test-ve-danismanlik-merkezleri

  Gidin, test yaptırıp şüpheden kurtulun. Bu kadar önemli bir konuyu bir sitedeki insanlara sorup "Bulaşmıştır"/"Bulaşmamıştır" gibi net olmayan yanıtlarla şansa mı bırakacaksınız gerçekten?

  YanıtlaSil
 24. Doktor Bey merhaba, Bunları size yazarken çok utanıyorum ama sormaya mecburum. 34 yaşında erkeğim. Dün gece dışarıda tanıştığım 29 yaşlarında eli yüzü düzgün temiz kıyafet ve tipli bir erkeğe normal sağ çıplak el ile matürbasyon yaptım. Dışarıdaydık ve hava en fazla 5 veya 6 dereceydi. Oldukça soğuktu yani. Kesinlikle sperm boşalması olmadı çünkü sadece 5 ila 10 dk arası sadece masaj yapar şekilde penisini ve yumurtalıklarını okşadım(yani sadece sağ elimle matürbasyon yaptım). Okşama esnasında elimde çok az ıslaklık hissettim ki sanırım mezi dediğimiz az bir şey zevk suyu geldi. İnanın birde sadece birer kere yanaklarından öptüm oda beni birer kere yanaklarımdan öptü ve başka hiç bir şey olmadı aramızda.. Elimi de ancak 45 dk sonra yıkaya bildim ve vücudumun hiçbir yerine bu olaydan sonra ellerimi yıkamadan sürmedim. Şimdi sorum şudur. Eve geldiğimde sağ elimde elimin üstünde nokta kadar kabuk bağlamış yani iyileşmiş çatlak yarası elimin içindede parmağımda yine nokta kadar ama açık yara olmayan ufacık ne olduğunu anlayamadığım küçücük kızarıklık gördüm. ellerimi 3 veya 4 defa bol sabunlu suyla yıkadıktan sonra hemen bu açık olmayan yara benzeri ufak kızarıklara 80 derece limon kolonyası döktüm ve canım acıyacak mı yani yanacak mı? diye kontrol ettim. ve bunu belki 5 / 6 sefer yaptım. Kesinlikle hiçbir şekilde yanma hissetmedim. Kanama görmedim zaten yaraya benzer bile değildi. Yaşadığım bu olay süresi zarfında karşı tarafta ve bende kan,tükürük,meni hiç bir şekilde açık yara veya deforme olmuş bir mukoza görmedim. Şahıs vücudumun hiç bir yerine dokunmadı dahi. Benim HIV testi yaptırmam gerekiyor mu? HIV bu tarz bir yolla bulaşır mı? İnternette çok kirli data var herkes farklı bir şey yazmış.Küçücük bir sıyrıktan bile mikroorganizmalar vucuda girebilir diyor internette mesela .. Yani nekadar doğru bilgi bilemiyorum. Cevabınıza çok ihtiyacım var... Sevgi ve Saygılarımla....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Arkadasim test ucreti 60 tl dusunme git yaptir el dokusu penis dokusunu gore daha farkli yapidadir penisin uc kismi zar gibi bir tabaka vardir daha rahat sizar birde hiv oyle yapmaz cinsel yolla bulasan hastalik cok fazla tribe girecek bir durum yok bana gore sadece yuzde 5

   Sil
  2. Yav arkada birde bunu anlamiyorum kadinlar durur ken erkek erkege munasebet nedir ya hakketden mide bulandiriyorsunuz

   Sil
  3. Paylaşımları okudum da, siz erkeklerden tiksindim ya. Eşcinsel münasebetler anal münasebetler pesimde kosup, aids olayını kadınların başına saran sizsiniz. Ya siz hem korkak hemde anal seks pesindesiniz. Anal seks merakınız erkek erkeğe normal cinsel yoldaki kadınları ve diğer erkekleri da bu pisliğe sürüklüyor.suçlu sizsiniz. Mide bulandırıyorsunuz. Cinsellikten sogudum yukarıdaki okuduklarımla..

   Sil
  4. pardon da bacım, gay bloguna girmeden önce nasıl bir beklentin vardı acaba? yemek tarifi, örgü tekniği falan bakmak için mi geldin buraya? hahhahahha. hakikaten salaksın. ciddiyim bak.

   Sil
 25. Merhaba hocam eşcinsel ilişkilerde aktif de n pasifemi HIV bulaş ma oranı yüksek yoksa pasiften aktifemi bu HIV dus altında ölür mü şampuanla filan yıkamayla

  YanıtlaSil
 26. Soruma cvp vermediniz HIV pasiften aktifemi geçişi kolay aktifden pasifemi

  YanıtlaSil
 27. Hocam sorularıma ne zaman cevap alabilirim

  YanıtlaSil
 28. 17 Yaşındayım biriyle ilişkiye girdim büyüktü benden ne öpüşme oldu nede sadece penisimi yaladı sonrada 3 kere soktum Ama boşalma olmadı aids olurmuyum

  YanıtlaSil
 29. Merhaba arkadaşlar dün çok aşırı içki içmiştim yolda alkolünde etkisi ile tabi içimde varmış demek :( travesti ile ilişkiye girdim ve ilişki sonrasında boşalma problemi yaşadığım için prezervatifi çıkardım. İçime bir korku düştü ki sormayın yorumlarınızı okudum, kesinlik içeren bilgiler olmadığını gördüm. Hayatımda bir defa yaptım ama bir daha olmaz bu korku bana 100 yıl yeter. Sonrasında penisimi yıkadım eve gidincede dezenfekte ettim napıcam bilmiyorum Yusuf Yusuf

  YanıtlaSil
 30. Makata salatalık patlıcan sokmakla hiv bulaşma riski var mi lütfen yardımcı olun.

  YanıtlaSil